هاست لینوکس لایت اسپید

هاست لینوکس

پلن 1 آلمان 1000 مگابایت
پلن 4 فرانسه 2000 مگابایت
پلن 5 فرانسه 3000 مگابایت
پلن 6 فرانسه 5000 مگابایت